GE krav

GE Money Bank stiller minimumskrav for å kunne tilby deg lån (min. 25 år og 200 000 kr. i inntekt). Se om du fyller disse kravene ved å oppgi din alder og inntekt, eller gå tilbake til tabellen.