Sammenlign forbrukslån

Vi har sammenlignet forbrukslån og refinansiering som er på markedet. Da er det enkelt for deg å velge riktig lån. Lån penger til hva du vil - når du vil, uten krav til sikkerhet! Forbrukslån kan gi deg fordeler som blant annet å samle smålån, konkurransedyktig rente, lån på dagen, lån uten sikkerhet, og penger til hva du vil. Det betyr billigst forbrukslån på dagen.

  • 600 000 nordmenn har sammenlignet
  • Søk uforpliktende
  • Søk på 2 min og få svar med en gang!

Forbrukslåntesten er en nøytral nettjeneste som er gratis å bruke – du søker uforpliktende

Sist oppdatert: 19.05.2017
LånBeløpResponstidAldersgrenseVurderingSøk
Bank Norwegian lån5.000 - 600.000 krSvar umiddelbart23 år
(annonselenke)
Eks: nom.rente 15%, eff.rente 17,80%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 950,- Totalt 95.872,- Løpetid 1-15 år
Kan utbetales samme dag.
Opp Finans50.000 - 500.000 krSvar umiddelbart30 år
(annonselenke)
Eks: nom.rente 14,9%, eff.rente 18,35%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 950,- Totalt 97.784,- Løpetid 1-15 år
Komplett forbrukslån30.000 - 500.000 krSvar umiddelbart20 år
(annonselenke)
Eks: nom.rente 14,3%, eff.rente 16,90%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 640,- Totalt 94.333,- Løpetid: revolverende kreditt
Santander Forbrukslån10.000 - 350.000 krRaskt svar25 år
(annonselenke)
Eks: nom.rente 15,6%, eff.rente 16,70%, 65.000 o/5 år, etabl.gebyr. 0,- (950,-) Totalt 93.972,- Løpetid: 1-15 år
Thorn forbrukslån10.000 - 100.000 krRaskt svar20 år
(annonselenke)
Eks: nom.rente 16,89%, eff.rente 18,96%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 1820,- Totalt 98.039,- Løpetid 1-6 år
Resurs Bank Privatlån3.000 - 40.000 krTregt svar35 år
(annonselenke)
Eks: nom.rente 28,44%, eff.rente 32,46%, 20.000 o/3 år, etabl.gebyr 0,- Totalt 29.998,- Løpetid 1-5 år
KlikkLån5.000 - 40.000 krRaskt svar20 år
(annonselenke)
Eks: eff.rente 23,53%, 20.000,- o/5 år, etabl.gebyr 695,- Totalt 32.665,- Løpetid 1-6 år
Fokuslån 10.000 - 75.000 krRaskt svar20 år
(annonselenke)
Eks: nom.rente 20,39%, eff.rente 23,44%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 1820,- Totalt 106.030,- Løpetid 12-80 mnd.
Vi tar forbehold om eventuelle feil i denne tabellen. Priser, renter og vilkår kan endre seg. Vi anbefaler at du leser gjennom prislister og vilkår hos de respektive selskapene, ved å klikke "søk nå", før du søker om forbrukslån.

Lurer du på hvordan vi tester og sammenligner forbrukslån?
Les mer om våre kriterier og Hvordan vi tester og sammenligner forbrukslån.

Testerne har i tabellen ovenfor forsøkt å tilby et godt nok låneutvalg slik at det dekker ulike lånebehov, samtidig som vi ønsker å holde det oversiktlig. Testerne ønsker samtidig å gjøre deg oppmerksom på at det finnes flere lån uten krav til sikkerhet i det norske markedet. Vi mottar provisjon fra utlånerne ovenfor dersom søknaden godkjennes. Alle lånene har ulik fra-til-rente. Og akkurat hvilken rente du kan få finner du ut ved å uforpliktende søke om et eller flere av lånene. Den laveste nominelle renten som er mulig å få er 7,5 % og den laveste effektive renten er 7,98 %. Alle utlånere ovenfor, med unntak av Resurs Bank setter renten individuelt per lånesøker. Og det varierer derfor hvilken rente søker får i lånetilbudet. Derfor anbefaler vi deg å sjekke ut hvilket lånetilbud du får fra flere av bankene i sammenligningen slik at du får den beste renten til akkurat ditt lånebehov. Av lånene som er sammenlignet har det dårligste lånet (sisteplass) høyest maks. årlig effektiv rente på 86,14 %. Tilbakebetalingstiden (løpetid) varierer etter hvilket lån det er, og den er som regel valgfri opp til maks. perioden som er satt av banken innenfor 1-15 år. Men du kan når som helst delvis eller helt tilbakebetale uten ekstra kostnad. Og hvis du har tatt opp et lån har du 14 dager angrerett fra avtalen ble inngått.

Slik fungerer forbrukslåntesten

Sammenlign forbrukslån - slik fungerer det

Hvilke konsekvenser kan jeg få ved manglende betaling? Eksempler:
Da dette varierer noe fra hvilken bank/finansinstitusjon, nevner vi her en ordinær redegjørelse.

  1. Økonomiske konsekvenser (som betyr om det legges til gebyrer og/eller om rentesatsen heves): ved manglende betaling kan det påløpe gebyr, renter og andre økonomiske omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser til de ulike finansinstitusjonene. Hvis du betaler for sent påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov nr. 100 av 17.12.1976 om renter ved forsinket betaling. Men vær oppmerksom på at forsinkelsesrenten likevel ikke skal være lavere enn den renten som til enhver tid løper i låneforholdet. Forbrukslåntesten.no anbefaler deg på det sterkeste å unngå å komme en slik situasjon, da dette fort kan ende i en negativ sirkel for din egen del. Renter gjelder etter de til enhver tid gjeldende satser hos de forskjellige lånene. Dersom du ikke straks betaler utlåners kostnader på grunn av din manglende betaling, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan utlåner belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan utlåner sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
  2. Inndrivingpraksis: tilbydere av lån må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Selskapene Forbrukslåntesten formidler står under tilsyn av Finanstilsynet (adresse postboks 1187, Sentrum 0107 Oslo) og må være registrert i Foretaksregisteret. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kredittavtaler, skal avgjøres etter norsk rett, og iht. reglene om lovbestemte verneting, jf. finansavtaleloven § 3, 2. ledd. Oppstår det tvist mellom utlåner og kunde, kan kunde bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse. Dersom du ikke straks betaler utlåners kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan utlåner belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Dersom oppsigelsen har sin grunn i at du har misligholdt dine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i kredittkjøpsloven av 21. juni 1985 nr 82 § 12 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, til anvendelse. Ved avtalens opphør, forfaller i sin helhet til betaling alt du skylder utlåner, inkl. renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. kredittkjøpsloven § 11. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
  3. Potensielle følger for brukernes kredittverdighet: din kredittverdighet kan svekkes om du lar innbetalinger gå til inkasso, betalingsanmerkninger og/eller statlig tvangsinndriving. Det skal nevnes at det er flere steg før tvangsinndriving settes i kraft, blant annet betalingspåminnelse og betalingspurringer (purringer medfører gebyr), samt inkasso. Om du betaler til tiden, eller i alle fall til 2. purring, sliper du bekymringer om at kredittverdigheten din svekkes. At kredittverdigheten svekkes kan resultere i dårligere betingelser på kredittprodukter som kredittkort og lån. I ytterste konsekvens med tanke på muligheten til å låne penger, kan denne muligheten fratas deg av staten (oftest midlertidig), eller de ulike låntilbyderne kan avslå alle kredittsøknader fra deg. Opplysninger om din betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest fire år fra registrering, såfremt ikke videre oppbevaring er påkrevd i medhold av lov og forskrift. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet. www.Forbrukslåntesten.no presiserer og råder deg på det sterkeste til å gjøre hva du kan for å unngå miste kredittverdighet, dette med tanke på din framtidige fleksibilitet til å kunne benytte kredittprodukter, da også boliglån
  4. Retningslinjene for fornyelse: fornyelse av et lån uten sikkerhet går ikke automatisk, avtalens nedbetalingstid er gjeldende som utløpsdato (forfallsdato). Om låneforholdet ønskes forlenget/fornyet må dette tas opp med utlåner og eventuell ny avtale etableres. Det kan påløpe gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser om avtalen fornyes (dette varierer hos de ulike finansinstitusjonene)