Santander Privatlån stiller forholdsvis strenge minimumskrav for å kunne tilby deg lån (min. 25 år og min. 200 000 kr. i fast årsinntekt). Se om du fyller disse kravene ved å oppgi din alder og inntekt, eller gå tilbake til tabellen.