Privacy Policy

www.forbrukslåntesten.no eies av TESTERNE AS. Denne nettsiden er kun en sammenligningstjeneste. Vi står ikke for utlån av penger. Vi innhenter kun opplysninger om forskjellige kredittkort og forbrukslån som er på markedet og linker til de respektive selskapene. Vi vil derfor aldri spørre om dine private opplysninger og vi lagrer ingen opplysninger om deg. Det er kun det aktuelle selskapet du har linket deg videre til som vil spørre om dine private opplysninger. TESTERNE AS påtar seg ingen form for ansvar for den informasjon eller de opplysninger som kan forekomme på eksterne sider som blir linket til fra oss. Alle lånene er godkjent og under tilsyn av Det norske finanstilsynet.

TESTERNE AS garanterer ikke at innholdet på websiden (www.forbrukslåntesten.no) er fullstendig eller korrekt. Bruk av materialet skjer på egen risiko. TESTERNE AS tar ikke på noen måte ansvar for tap eller skader som kan oppstå som følge av anvendelse av websiden.

Informasjon om cookies
Ifølge Personopplysningsloven skal alle som besøker en webside med cookies informeres om at websiden inneholder cookies, hva disse benyttes til og hvordan cookies kan unngås. Denne siden (www.forbrukslåntesten.no) bruker kun cookies i forbindelse med analyse av generelle trafikkdata. Vi gjør oppmerksom på at cookies også blir benyttet straks du klikker deg videre til et eksternt søknadsskjema for lån og kredittkort. Hvis du ikke aksepterer å benytte cookies, kan du deaktivere disse i din browsers’ (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape etc.) sikkerhetsinnstillinger.

Ansvarsfraskrivelse
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke driver noen form for utlån av penger eller utstedelse av kredittkort. Denne nettsiden er kun en sammenligningstjeneste for forbrukslån og kredittkort. Vi forsøker å holde informasjon om de forskjellige kredittkort og selskaper oppdatert til enhver tid, men vi kan ikke gi noen garanti for dette. Informasjon på denne siden skal ikke betraktes som finansiell rådgivning. Vi garanterer ikke at innhold på denne websiden er korrekt. TESTERNE AS tar ikke på noen måte ansvar for tap eller skader som kan oppstå som følge av anvendelse av websiden.