Tåler du økt rente?

Vet du om økonomien din tåler økt rente på ditt eller familiens lån? Eller gjentatte renteøkninger? Testerne anbefaler at du regner på hvordan en renteoppgang på lånene dine vil påvirke økonomien din, og at du forbereder deg.

Fortsatt uendret styringsrente, men det spås firedobling på fire år

Torsdag 15. mars holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 %. Samtidig fortalte sentralbanksjef, Øystein Olsen at styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år. Deretter anslår Norges Bank at renten heves gradvis til omkring 2 % i 2021. Det betyr i så fall en firedobling av dagens styringsrente innen fire år. Om dette blir tilfellet, og i så fall eksakt hva dette utgjør på utlånsrenter vet ingen. Men det er mye som tyder på at renten går oppover etter sommeren.
Vær forberedt på renteøkning – Hva kan du gjøre?

Det å kunne tåle renteøkninger på lånene dine er alltid lurt. Og nå kan det se ut til at du i alle fall burde regne på om økonomien din er rustet for dette. Eventuelt tilpasse forbruk, lånestørrelse og lånebetingelser til at du tåler rentehopp i den flytende renten. Du kan også vurdere om det er lurt og komfortabelt for deg å binde renten. Ifølge Forbrukerrådet er det nå liten prisforskjell mellom flytende og fast rente. I så fall er det både rimelig og et trygghetstiltak å binde renten på boliglånet ditt. I for eksempel fem år. Men husk at det kan påløpet såkalt bruddgebyr om du går ut av bundet-rente-avtalen før denne går ut. «Alle som er engstelige for renteoppgang, kan vurdere å binde renta. Fastrentelån kan betraktes som en forsikring», sier fagansvarlig i Forbrukerrådet, Elisabeth Realfsen. Men testerne merker seg at det er uenighet blant fagfolk rundt om det er lurt å binde renten nå: «En overraskende endring av inflasjonsmålet, uten at det har fått noen effekt på fastrentene, gjør at det ifølge teorien er et til de grader feil tidspunkt å binde renten på nå» Sier professor Ragnar Torvik ved NTNU til Dagens Næringsliv.

Å bytte bank kan også gi deg bedre rente. «Å bytte bank er enklere enn mange tror, det meste kan du fikse fra sofakroken hjemme og resten går automatisk. Aktive kunder skaper bedre konkurranse i markedet. Dette bidrar til konkurransedyktige priser og bedre vilkår for forbrukerne.» Sier generalsekretær i Huseiernes Landsforbund (HL), Morten Andreas Meyer.

Huseiernes Landsforbund presiserer at det er lurt å ha kontroll på hva renteøkning betyr for din økonomi (hvis du ikke har bundet renten). «For de med høye lån, vil en økning på 1 prosentpoeng utgjøre en del. Har du lån på 5 millioner kroner, vil du få 50.000 kroner mer i renteutgifter årlig, noe som innebærer en månedlig ekstrakostnad på 4167 kroner.» I følge deres oversikt vil ett lån på to millioner kroner bety 20.000 kr mer i renteutgifter. Som er 1667 kr i måneden. Disse utregningene har ikke fratrukket eventuelt rentefradrag på Skattemeldingen.

Både HL og Testerne minner deg på at du kan skrive av renter på skatten. Rentefradraget i 2018 er på 23 prosent.
Kilder:
Norges Bank – STYRINGSRENTEN UENDRET PÅ 0,50 PROSENT (16.3.2018)
Huseiernes Landsforbund – Gjeldstunge husholdninger (15.3.2018)
Hegnar.no – Klar tale: Renten settes opp etter sommeren og – Helt feil å binde renten nå (16.3.2018)
NRK.no – Billig å forsikre seg mot rentehopp (15.3.2018)

Tagget med: , , , , , , ,
Postet i Forbrukslån

Nei takk til påtrengende reklame av kreditt!

Testerne har i de snart seks årene vi har holdt på ment at reklame (som annonsering og annen markedsføring) av kreditt ikke burde være for påtrengende, og helt klart ikke aggressiv ovenfor forbrukerne. Dessverre har vi sett ulike både mindre og store aktører, blant annet låneagenter, mediehus, nettsider, utlånere og korttilbydere som i stor skala har benyttet påtrengende og aggressiv markedsføring av kreditt. Som også mangler både pris- og markedsføringsinformasjon.

Dette gjelder alt fra boliglån til kredittkort, personlån, forbrukslån, refinansiering. På TV, radio, nettet og i e-post og SMS. I alt fra sosiale medier som Facebook og Instagram til TV, SMS, e-post, radio og bannere på ulike nettsider. En ting er at dette kan være irriterende og forstyrrende for de som ikke har bedt om å se eller høre reklamen, en annen ting og som er mer alvorlig er at en del av denne markedsføringen mangler lovpålagt prisinformasjon samt informasjon om at det faktisk er markedsføring.

Vi mener at det hovedsakelig bør være kun de som ønsker informasjon om kreditt som man skal henvende seg til. Og selvsagt at man skal gjøre det på en seriøs og lovlig måte. Alle kan gjøre ubevisste glipper, også testerne, noe vi mener er forståelig, men ikke gjennomgående i stor skala over lang tid.

Testerne har for lenge siden kommet ut av tellingen over det motsatte, som såkalt låne-dealer fra stort konsern, som ikke er noe deal, men ordinære produkt til ordinær pris. Og mer alvorlig, uten prisinformasjon og informasjon om at dette er markedsføring. Et annet eksempel er gjentatte SMS-er fra låneagenter og en av Norges største kredittkortselskap uten pris- og reklameinformasjon. Eksempelrekken fortsetter med e-poster, bannerannonser på nett, radioreklamer med mer.

Blant andre Finans Norge, medie-Norge og Forbrukertilsynet har spesielt den siste tiden satt fokus på tema og utfordringene. Og regjeringen hadde høringsfrist til forslag av ny Finansavtalelov som gikk ut i desember 2017. Denne skal blant annet muligens regulere kredittmarkedsføring ytterligere.

Testerne håper eventuell ny Finansavtalelov ivaretar kunder og forbrukeres valgfrihet, fleksibilitet og tilgjengelighet til kredittprodukter og kredittproduktenes positive egenskaper. Samt kredittkundenes låne- og betjeningsevne. Samtidig som at annonsering og markedsføring av kreditt ikke bør være aggressiv, for påtrengende og støyfull. Og helt grunnleggende, at aktører ikke reklamerer for kreditt uten å fortelle hva det faktisk er og kostnadssiden.

 

Kilder:

Regjeringen.no

Finans Norge

Forbrukertilsynet

Postet i Forbrukslån

Enda en bank er sammenlignet – Se hva testerne mener

Testerne har sett på enda en bank, denne gang Monobank. Og hva banken kan tilby innenfor lån uten krav til sikkerhet, som privatlån, forbrukslån og refinansiering. Se gjerne hvordan Monobank kommer ut.

Testerne - sammenlign og test forbrukslån

 

Følg oss gjerne i sosiale medier og få tips om privatøkonomi!

Testerne på FacebookTesterne på InstagramTesterne på GoogleTesterne på linkedin

Tagget med: , , , , ,
Postet i Forbrukslån

Rydde opp i økonomien?

Hadde det ikke vært deilig å rydde opp i økonomien og få en oversiktlig økonomi hvor du unngår unødvendige gebyrer og renter? Ønsker du å samle smålånene dine eller kvitte deg med dyr kredittkortgjeld?

Dette kan du få ved å refinansiere. Da samler du all gjeld, som for eksempel kredittkortgjeld og smålån til ett lån – Det gir deg færre lån å huske på, færre fakturaer og bedre oversikt over økonomien din. Ofte får du også en langt lavere rente og færre gebyrer slik at du kan spare penger på refinansiering. Nedbetalingstiden kan også være mer kundevennlig.

Testerne har sammenlignet ulike refinansieringslån for deg, hvor testvinneren har gebyrfri etablering. Det er helt uforpliktende og gratis å søke om refinansiering. Vi anbefaler at du søker hos flere banker for å se hvilken som gir deg best tilbud, da lånetilbudets rente og gebyr varierer etter lånesøker.

 

Eks: eff.rente 16,24%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 900,- Kostnad 28.068,- Totalt 93.068,- Løpetid: 1-15 år

Postet i Forbrukslån

Gjeldsinformasjonsloven påvirker din søknad

Visste du at den såkalte Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 1. november? Og vet du hva slags lov det er, og hvordan den snart kan påvirke din søknad om lån?

Din usikrede forbrukskreditt opplyses når du søker lån

I veldig mange år har det vært mulig for utlåner å sjekke hvor mye lån en har med pant, som eksempelvis billån, boliglån og hyttelån. Det har det derimot ikke vært for såkalt usikret forbrukskreditt, altså lån som ikke har sikkerhet i eiendom eller verdigjenstand, som eksempelvis forbrukslån, forbrukerkreditt, kredittkort og refinansiering uten sikkerhet. I de siste årene har et gjeldsregister for nettopp dette vært mye debattert blant politikere og i media. Om Norge burde ha et register, om hvordan registeret skal være utformet og om det skal driftes av det offentlige eller av private aktører. Også vi i Testerne har tidligere skrevet om gjeldsregister. 1. oktober trådte loven om et slikt register i kraft, navnet er Gjeldsinformasjonsloven.

– Bedre kredittvurderinger

Regjeringen skriver at loven skal forebygge gjeldsproblemer i private hushold ved å bidra til bedre kredittvurderinger hos banker og andre kredittytere når en søker om lån. Loven gjør det mulig for private aktører, ved konsesjon å etablere såkalte gjeldsinformasjonsforetak, altså bedrifter som tilbyr gjeldsinformasjon til utlånere. Slik at utlåner også kan se hvor mye usikret lån lånesøker har fra før. På den måten får banker mulighet til å sjekke hvor mye kreditt og forbruksgjeld en ny lånesøker allerede har. Her er målet at de gjør en bedre kredittvurdering av kunden, og unngå at kunden får innvilget et større lån enn det hun eller han kan betjene. Tidligere var kredittilbydere avhengig av å benytte ditt eventuelle eksisterende kundeforhold med tilbyderen, tidligere selvangivelser og ditt ord på din gjeldssituasjon for å sette opp hva du muligens hadde i usikret kredittgjeld

Ivareta lånesøker og samfunnet

Nå gjenstår det å se hvilke konkrete løsninger det blir for dette, og testerne ser behovet for å ivareta personvernet og brukervennligheten. Vi ser at det samtidig med loven trer i kraft en ny forskrift som Regjeringen skriver har som intensjon å regulere nettopp dette. Vi ønsker bedre gjeldsinformasjon velkommen, da den kan bidra til at færre lånekunder oppstår i en vanskelig situasjon hvor de ikke kan betjene gjelden sin, samt kan det spare samfunnet for store kostnader. Det offentlige opplyser å bruke store summer på å avhjelpe problemer forbundet med gjeldsproblemer. Eksempelvis er kostnadene knyttet til behandling av gjeldsordningssaker er på om lag 120 millioner kroner per år. I tillegg opplyser Regjeringen at det påfører finansinstitusjonene et årlig tap på omkring én milliard kroner bare i gjeldsordningssaker. Dette er kostnader som kan bidra til økte renter og gebyrer på lån, og om det etterhvert blir reduksjon i kostnadene så håper testerne dette kommer kunde til gode.

Gjeldsinformasjonsloven åpner altså opp for betydelig bedre informasjon til banker og kredittinstitusjoner om kredittsøkers gjeldssituasjon, som etterhvert kan påvirke behandlingen av din søknad om lån.

 

 

 

Kilder:

Regjeringen.no | Gjeldsinformasjonsloven, 2.11.2017

Testerne.no | Hva skjer med gjeldsregisteret?, 2.11.2017

Postet i Forbrukslån

Hvordan prute på lånet?

Hvordan kan man oppnå lavere rente og gebyrer på lån? Ved å bruke din forbrukermakt og prute på lånet. Det kan gi deg et mer gunstig lån og spare deg for flere tusen kroner i året. Dette er overraskende enkelt og tar lite tid sett i forhold til hva du kan spare. Og er det ikke moro å få bedre priser? Men hvordan pruter man egentlig på lånet? Her er ett forslag fra testerne på 3 enkle steg.

1. Søk uforpliktende lån hos flere – Sammenlign lånetilbud

De forskjellige bankene tilbyr ulike lånebetingelser som rente (nominell og effektiv), gebyrer, nedbetalingstid og lånesum. De fleste bankene gir også ofte individuelle lånetilbud tilpasset hver enkelt søker. Det varierer altså ofte hvilke vilkår hver enkelt lånesøker får i sitt lånetilbud hvis søknaden godkjennes. Derfor, uansett om du har flere eksisterende lån som du skal refinansiere, har ett eksisterende lån hvor du vurdere å bytte bank eller skal ta opp nytt lån anbefaler vi deg å søke uforpliktende hos flere banker, og deretter sammenligne de ulike lånetilbudene du eventuelt får. Testerne ser minimum to lånetilbud, men helst tre ulike tilbud som et fint grunnlag for senere pruting. Din søknad og eventuelle lånetilbud du mottar er uforpliktende for deg som forbruker, du forplikter deg ikke til et låneforhold før du eventuelt signerer senere i prosessen.

2. Bruk flere lånetilbud mot hverandre – Prut strategisk

Hvis du har flere lånetilbud å velge mellom stiller du sterkere ovenfor bankene når du skal prute på lånebetingelsene. Etter å ha sendt inn lånesøknad mottar du skriftlig svar, og hvis søknaden er godkjent mottar du lånetilbud. I lånetilbudet står det hva banken i utgangspunktet tilbyr deg av betingelser. Sentralt her er betingelser som nominell rente (uten gebyrer), effektiv rente (med alle kostnader som gebyrer), størrelsen på gebyrer, lånesum og maksimal nedbetalingstid. En del banker ringer deg også opp for å høre om du er interessert, eventuelt etterspør de mer inntektsdokumentasjon. Når du vet at du har tilbud tilgjengelig som ivaretar ditt lånebehov er tiden inne for å gjøre dette tilbudet enda bedre for deg. Nå starter prutingen. Prut lånet ditt bedre, over telefon eller e-post, alt etter som hva du synes fungerer best for deg. Fortell utlåner at du har mottatt bedre betingelser, og se hvor mye lavere de ulike bankene går på nominelle rente og om de fjerner gebyrer. Deretter kan du vurdere de ulike tilbudene opp mot hverandre på nytt. Gjør gjerne dette om mulig i et par omganger for å prute mest mulig. Bruk din forbrukermakt, det kan gi deg et mye mer gunstig lån og spare deg for flere tusen korner i året. Dette er overraskende enkelt og tar lite tid sett i forhold til hva du kan spare. Og er det ikke moro å få bedre priser?

Beste rente - Prut på lånet

3. Prut frem det beste lånet for akkurat deg – Vi har ulike lånebehov

Husk å være bevisst på hva som egentlig gir deg det beste lånet. Vi har alle forholdsvis ulike lånebehov, og dermed er det ulike ting ved lånet som er viktigst for oss og for hvor billig eller dyrt lånet blir. Den effektive renten (med alle kostnader) kombinert med nedbetalingstid avgjør hvor mye lånet vil koste deg. Bankene opererer ofte med etableringsgebyr og termingebyr. Om du skal låne penger over kort tid, kan lavt etableringsgebyr/gebyrfrihet være viktigere enn om du skal låne over lengre tid, hvor da renten er enda viktigere. Og det kan dermed være lurt å forsøke å fokusere mest på de lånevilkårene som gir deg mest besparelser når du pruter, men desto flere betingelser som blir bedre desto bedre. Alt koker ned til hva som gir deg det billigste lånet ut i fra ditt lånebehov.

 

Bruk din forbrukermakt – God pruting – Se hvor mye penger du kan spare!

Postet i Forbrukslån

Refinansier dyr gjeld – Spar penger

Du kan spare mange penger ved å refinansiere og betale dyr gjeld!

Refinansiering – Du kan spare tusenvis av kroner

Refinansiering innebærer å ta opp et lån for å betale ned gammel gjeld. Du kan også betale ned kredittkortgjeld og gamle smålån ved å refinansiere og samle alt i ett lån. Det er flere fordeler ved å gjøre dette. Vi har kikket nærmere på refinansiering og hva det kan bety for deg.

Fordelene ved refinansiering er mange

De beste fordelene er å få lavere rente, lengre nedbetalingstid, bedre økonomisk oversikt med alt samlet i ett lån og en innbetaling, lavere gebyrer og bedre vilkår. Har du et eldre boliglån for eksempel, så kan du få både bedre rente og bedre vilkår hvis du refinansierer. Dette kan bety store beløp i den løpetiden du har på lånet. Refinansiering er absolutt også en gunstig løsning hvis du har månedlige kostnader som hoper seg opp på grunn av høye rentekostnader.

Refinansier og spar penger

Refinansiering kan brukes til å betale inn dyrere smålån og gjeld. Velger du et av de beste forbrukslånene med lavest rente, kan du også refinansiere andre dyrere forbrukslån. Ved å gjøre dette oppnår du ofte en lavere rente enn hva de andre lånene og kredittkortene tilbyr, og ett lån betyr også kun én månedlig faktura og færre gebyrer. Det blir med andre ord billigere for deg, samtidig som du får en mer oversiktlig økonomi. Vi har sammenlignet ulike refinansieringstilbud for deg. Det er helt uforpliktende og gratis å søke om refinansiering. Vi anbefaler at du søker hos flere banker for å se hvilken som gir deg best tilbud, da lånetilbudets rente med mer varierer etter søker.Beste rente Testprofessoren

Tilgang på ekstra penger

Har du høyere verdi i boligen din enn du har i lån, så kan du ved å refinansiere boliglånet ditt. Da oppnår du som regel den laveste renten fordi banken har sikkerhet i boligen.

Unngå betalingsanmerkninger

”Har du husket å betale alle regningene dine?”

Har du mange låneforpliktelser og kredittkortgjeld kan det være vanskelig å holde oversikt og få betalt regningene i tide. Det er ikke bare dyrt å glemme å betale regningene sine i tide, men du risikerer også å få betalingsanmerkninger. En slik anmerkning vil følge deg i lang tid etter at du har gjort opp for deg, og kan i denne perioden bety at du vil få avslag på lån og abonnementer. Med ett lån i stedet for mange små vil det være lettere å få kontroll på utgiftene sine og få betalt i tide.

Refinansiering kan gi skattefradrag

Hvem er det som ikke liker å spare så mye penger som man kan, og skattefradrag er penger rett i lomma. Lån og gjeldsrenter gir fradrag på skatten, men har du tenkt på at hvis du bytter bank og refinansierer samtidig kan det være store summer å spare. Bedre renter og vilkår, lengre nedbetalingstid og skattefradrag for renter og etableringsgebyr, dette betyr sparte penger. Har du lyst til å lese mer om dette temaet og vite mer, da kan du lese våre saker ”Husk fradrag for gjeldsrenter!” og ”Lånerenter gir deg mindre skatt”

”Ikke glem å tenke på dette da!”

Hvis du øker din totale gjeld og samtidig forlenger nedbetalingstiden finnes det også ulemper, og det må man ikke glemme. Dette innebærer at man totalt sett ender opp med å betale mer fordi perioden den effektive renten skal beregnes øker.

 

Følg oss gjerne i sosiale medier og få supre sparetips og råd om privatøkonomi!

Testerne på FacebookTesterne på InstagramTesterne på GoogleTesterne på linkedin

Tagget med: , , ,
Postet i Forbrukslån

Skattemeldingen – Få igjen renter og gebyr

Visste du at du kan kreve fradrag på skatten hvis du har betalt renter på lån, byttet bank, tatt opp mer lån eller refinansiert?

Lån og selvangivelse – Dette MÅ du huske
Da er våren her og i år er 2. mai er siste frist for å levere selvangivelsen, som fra i år kalles skattemeldingen. Da er det lurt å passe på å få med alle fradragene man faktisk har krav på. Du kan blant annet ha krav på en rekke fradrag om du har hatt eller tatt opp lån i 2016. Blant annet for renter og etableringsgebyr til banken/kredittilbyder og utgifter til takstmann. Du kan altså trekke fra på skatten. Og HUSK, sjekk at alt i skattemeldingen stemmer!

Senere frist i år

Når fristen faller på en helgedag som i år, gjelder neste virkedag, sier pressesjef Merete Bergeland Jebsen i Skatteetaten, til VG.

– Siden 30. april i år faller på en søndag og 1. mai er en offentlig høytidsdag, så regnes det ikke som for sent dersom du leverer 2. mai.

Betal mindre skatt

Du kan ha rett til å få igjen inntil 25 % av det du har betalt av renter og etableringsgebyr til forbrukslånet, dette gjelder også andre lån/kreditter. Disse pengene får du gjennom skattefradrag. Du kan få mer informasjon på Skatteetaten.no. Og du kan også lese mer om kredittkjøp og fradrag på Skatteetaten.no. Skatteetaten skriver på sin nettside at du vanligvis får fradrag for alle renter du har betalt i løpet av inntektsåret. Gjeldsrenter føres i post 3.3.1 i skattemeldingen. Denne posten skal være forhåndsutfylt med renter og fradragsberettigede kostnader du har betalt til banken. Men testerne anbefaler deg å sjekke dette opp mot årsrapportene du har fått fra bankene/utlånere/kortutstedere hvor du har hatt kundeforhold i 2016. Før opp eventuelle renter på private lån. Og husk, hvis skattekontoret ber om det, må du kunne sende inn dokumentasjon på beløpene.

Beste rente Testprofessoren

Lurer du på om noe er fradragsberettigede kostnader eller ikke?

Er du usikker på om utgiftene du har hatt i forbindelse med refinansiering, renter eller etableringsgebyr er fradragsberettiget, da kan det være lurt å føre de opp i skattemeldingen.

Ikke glem, dette kan du også kreve fradrag for!

Har du byttet bank, refinansiert eller tatt opp mer lån i løpet av året som har gått? Da kan du føre opp omkostningene du hadde ved opptak av lån, også etableringsgebyret. Har du tatt ny takst på huset for å refinansiere kanskje, da kan du føre opp både utgiftene til takstmannen, tinglysningsgebyr og gebyrer ved konvertering (refinansiering) av lånet. Og husk at du også kan få fradrag for renter på private lån hvis du har betalt renter på disse.

Testprofessoren gir deg tips

Sett deg inn i reglene

For å være sikker på at du får tatt med det du skal av fradrag er det viktig at du setter deg inn i alle reglene som gjelder. Det er mange utgifter du kan føre opp som du kanskje ikke har tenkt på. Har du husket å få med deg alle fradragene du har krav på? Renter på kredittkortgjeld, studielån og boliglån skal være forhåndsutfylt i selvangivelsen. Det er allikevel din oppgave å kontrollere at skattemyndighetene har samlet inn korrekte opplysninger.

Oppsummert – Du kan kreve fradrag for:

  • Omkostninger ved opptak av lån, også etableringsgebyr
  • Finansieringsomkostninger i forbindelse med konvertering av lån for å oppnå lavere rente (ofte kalt refinansiering)
  • Kostnader til takstmann
  • Gebyrer til boligselskap knyttet til særskilt nedbetaling av IN-lån (fellesgjeld med individuell nedbetalingsrett)
  • Renter på lån fra arbeidsgiver og fra private långivere (for eksempel familiemedlemmer)
  • Betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter og renter og omkostninger ved kredittkjøp
  • Renter på lån i utlandet

 

Få med deg Testernes lånevettregler!

 

Følg oss gjerne i sosiale medier og få supre sparetips og råd om privatøkonomi

facebook-73x65instagram-73x65google-73x65linkedin-73x65

Tagget med: , ,
Postet i Forbrukslån

Nytt lån testet – Se hva testerne mener

Testerne har sett på enda ett lån, denne gang fra Instabank. Lånet har vært på markedet i noen få måneder og testerne våre så nærmere på hva banken kan tilby deg av forbrukslån og refinansiering. Se hvordan Instabank kommer ut.

Testerne - sammenlign og test forbrukslån

 

Følg oss gjerne i sosiale medier og få supre sparetips og råd om privatøkonomi!

Testerne på FacebookTesterne på InstagramTesterne på GoogleTesterne på linkedin

Postet i Forbrukslån

Trenger du lån til oppussing?

Det finnes flere gode muligheter og vi hjelper deg!

Lån til oppussing

Har du lyst på en liten forandring hjemme, drømmer du om gjennomføring av et større oppussingsprosjekt, eller trenger hjemmet ditt rett og slett en total renovering. Fortvil ikke, vi gir deg gode råd og tips som kan gjøre det mulig, og også spare deg for tusenlapper.

Planlegging er nøkkelen til suksess

Oppussing kan være lekende lett hvis du legger en god plan og tenker smart. Du bør starte med å lage deg en total oversikt over hva du vil ha gjennomført og hvordan dette skal gjøres. Hva trenger du håndverkere til og hva kan du gjøre selv. Hvordan vil du finansiere prosjektet og hva vil det koste. Et godt planlagt prosjekt vil være lettere å gjennomføre og ikke by på økonomiske overraskelser.

”Refinansiering eller lån uten sikkert?”

Refinansiering kan være løsningen til ekstra penger

Ved å refinansiere dyre smålån og kredittkortgjeld kan du redusere dine låneutgifter og få mer oversiktlig økonomi. Du vil også kunne frigi kapital som du kan bruke på oppussingsprosjektet ditt. Refinansiering med pant i boligen er et veldig gunstig form for lån, og gir gjerne markedets beste rente. Dog finnes det mange muligheter for å refinansiere uten pant i bolig med refinansieringslån uten sikkerhet og vi har god oversikt over de beste i markedet. Sjekk ut tabellen vår og se hvilket lån som har de beste fordelene for deg.

Lån til oppussing

Det er en viktig tommelfingerregel å huske at vedlikehold aldri skal utsettes! Noen ganger MÅ man bare ta det prosjektet for at boligen ikke skal ta alvorlige skader som det vil være enda dyrere å reversere. Da kan lån til oppussingen uten krav til sikkerhet være en mulighet. Dette er lån hvor det ikke stilles noen krav til sikkerhet eller spørsmål om hva pengene skal brukes til. Sjekk ut tabellen vår og se hvilket oppussingslån som har de beste fordelene for deg.

Lån til oppussing

”Slow living – vær til stede i hverdagen og senk tempoet”

Høstens interiørtrender

Interiørmoten er som all annen mote, den skifter like fort og følger tidsånden og årstidene. Vi endrer mening like kjapt og det vi synes var stygt er blitt pent og omvendt. Så hva er høstens store og nye interiørtrend, hvilke farger er inn og hva er det man MÅ ha som pynt i stuen denne gangen? Aktuelle stillord er: personlig, sanselig, miljø og varig. Bort med det lyse og minimalistiske og inn med fargene DU liker, gjerne sotede nyanser, blanding av nytt og gammelt interiør, mange grønne planter og gjerne velur. Sett DITT preg på DITT hjem og vis at det bor noen der. Trendene bærer preg av at man ønsker å leve mer i pakt med naturen og ”slow living”.

Spar penger på oppussingen – bruk kredittkort

Har du kredittkort som gir deg rabatter på handelen er det lurt å betale med dette/disse, og tilbakebetale kreditten innenfor de rentefrie dagene slik at det ikke påløper kredittkostnad. Da kan dette gi deg god uttelling i gode rabatter og ingen ekstra kostnader. Det beste kredittkortet for oppussing er re:member Black MasterCard, men Komplett MasterCard gir deg også gode rabatter. Vi gir deg god informasjon om begge løsningene, slik at valget ditt skal bli lettere. Vår kredittkortsammenligner er enkel å forstå og lett å bruke.

oppussing maling

Testernes 5 planleggingstips for effektiv maling

Med disse tipsene gjør du malingsjobben unna lekende lett.
1 – Planlegging og innkjøp
Skriv ned alt du kommer til å trenge til å få jobben gjort, både små og store ting. Du vil spare penger på å kjøpe inn alt på én gang og et godt tips vil være å sjekke om kredittkortet ditt gir deg rabatt på varene. Når du har alt du trenger på plass med en gang vil også jobben gå fortere.

2 – Malingsprøver
Du vil spare både tid og penger ved å ta noen oppstrøksprøver på malingen før du bestemmer deg og kjøper inn mange liter. Fargen vil alltid se annerledes ut på veggen din enn på en liten fargeprøve.

3 – Kalkuler behovet
Det er veldig kjedelig å oppdage at du har kjøpt for lite maling og mangler 1 liter for å få jobben ferdigstilt. Regn ut hva du behøver så du ikke sitter igjen med mange liter eller mangler litt – da koster det fort mer enn nødvendig. Flere malingsleverandører har egne malingskalkulatorer på nett som regner ut hvor mye maling du behøver. Det eneste du må vite er målene på rommet.

4 – Gjør rommet klart
Sørg for å klargjøre og rydde rommet før du setter i gang. På den måten er det raskt å få jobben gjort og du slipper å rydde bort og flytte på ting underveis. For at malerjobben skal gå raskt unna, bør alle møbler som står langs veggene flyttes ut til midten av rommet. Dekk til alt med plast. Dekk til gulvet og unngå flekker.

5 – Ferdiggjøring
Når malejobben er unnagjort, er det kun en ting som står igjen. Rydd opp igjen etter deg. Ikke la deler av veggen stå umalt eller la være å fjerne maskeringstapen, og rydd møblene tilbake på plass. Gjør deg helt ferdig, så slipper du å tenke mer på det.

Få flere sparetips til oppussingen din her:

Her kan du lese mer om oppussing og hvordan du kan få penger tilbake for jobben, hvordan refinansiering kan være løsningen for å få jobben gjort, eller hvordan du skal få hagemøblene billigere.
Puss opp og få tusenvis av kroner tilbake
Få råd til å pusse opp badet med refinansiering
Slik får du hagemøblene billigere

 

Følg oss gjerne i sosiale medier og få supre sparetips og råd om privatøkonomi!

Testerne facebookInstagram TesterneGoogle+ TesterneLinkedin Testerne

Tagget med: , , , ,
Postet i Forbrukslån