Nei takk til påtrengende reklame av kreditt!

Nettsiden inneholder markedsføring/formidling (Søk nå-knapper leder til banken)

Skrevet av Forbrukslaantesten
Dato: 14. februar 2018

Testerne har i de snart seks årene vi har holdt på ment at reklame (som annonsering og annen markedsføring) av kreditt ikke burde være for påtrengende, og helt klart ikke aggressiv ovenfor forbrukerne. Dessverre har vi sett ulike både mindre og store aktører, blant annet låneagenter, mediehus, nettsider, utlånere og korttilbydere som i stor skala har benyttet påtrengende og aggressiv markedsføring av kreditt. Som også mangler både pris- og markedsføringsinformasjon.

Dette gjelder alt fra boliglån til kredittkort, personlån, forbrukslån, refinansiering. På TV, radio, nettet og i e-post og SMS. I alt fra sosiale medier som Facebook og Instagram til TV, SMS, e-post, radio og bannere på ulike nettsider. En ting er at dette kan være irriterende og forstyrrende for de som ikke har bedt om å se eller høre reklamen, en annen ting og som er mer alvorlig er at en del av denne markedsføringen mangler lovpålagt prisinformasjon samt informasjon om at det faktisk er markedsføring.

Vi mener at det hovedsakelig bør være kun de som ønsker informasjon om kreditt som man skal henvende seg til. Og selvsagt at man skal gjøre det på en seriøs og lovlig måte. Alle kan gjøre ubevisste glipper, også testerne, noe vi mener er forståelig, men ikke gjennomgående i stor skala over lang tid.

Testerne har for lenge siden kommet ut av tellingen over det motsatte, som såkalt låne-dealer fra stort konsern, som ikke er noe deal, men ordinære produkt til ordinær pris. Og mer alvorlig, uten prisinformasjon og informasjon om at dette er markedsføring. Et annet eksempel er gjentatte SMS-er fra låneagenter og en av Norges største kredittkortselskap uten pris- og reklameinformasjon. Eksempelrekken fortsetter med e-poster, bannerannonser på nett, radioreklamer med mer.

Blant andre Finans Norge, medie-Norge og Forbrukertilsynet har spesielt den siste tiden satt fokus på tema og utfordringene. Og regjeringen hadde høringsfrist til forslag av ny Finansavtalelov som gikk ut i desember 2017. Denne skal blant annet muligens regulere kredittmarkedsføring ytterligere.

Testerne håper eventuell ny Finansavtalelov ivaretar kunder og forbrukeres valgfrihet, fleksibilitet og tilgjengelighet til kredittprodukter og kredittproduktenes positive egenskaper. Samt kredittkundenes låne- og betjeningsevne. Samtidig som at annonsering og markedsføring av kreditt ikke bør være aggressiv, for påtrengende og støyfull. Og helt grunnleggende, at aktører ikke reklamerer for kreditt uten å fortelle hva det faktisk er og kostnadssiden.

 

Kilder:

Regjeringen.no

Finans Norge

Forbrukertilsynet

Postet i Forbrukslån