Komplett Bank stiller minimumskrav for å kunne tilby deg lån (min. 20 år og 200 000 kr. i inntekt). Se om du fyller disse kravene ved å oppgi din alder og inntekt, eller gå tilbake til tabellen for enkelt å finne lån som har lavere krav.