Hvordan sammenligner vi forbrukslån og refinansiering?

Gjeldende fra og med juni 2012. Sist oppdatert juni 2016.

Testerne - sammenlign og test forbrukslån

 

Lurer du på hvordan vi tester og sammenligner lån uten krav til sikkerhet (ofte kalt forbrukslån) og refinansiering? Det vil vi gjerne fortelle deg.

Vi ønsker å bidra til at du finner det beste lånet eller refinansieringen for akkurat ditt behov. Derfor har vi som mål å være en transparent, informativ og objektiv tester og sammenligner av lån på nett. Vi ønsker å knytte deg som forbruker sammen med lånetilbyder på en best mulig måte, basert på dine behov og lånets egenskaper. Her forklarer vi hvordan vi tester og sammenligner norske forbrukslån og refinansiering.

-Vi ønsker å bidra til at du finner det beste lånet eller refinansieringen for akkurat ditt behov. Og knytte deg som forbruker sammen med lånetilbyder på en best mulig måte.

Sammenligning av forbrukslån og refinansiering

I Norge finnes det forskjellige lån uten krav til sikkerhet og refinansieringslån. En del lån ligner på hverandre, men det er også mye som skiller de fra hverandre. Forskjellen på de beste forbrukslånene og refinansieringsalternativene og de dårligste er stor. Dermed er det stort sprik i lånekostnaden du får ved å låne penger. Lånebehovet og lånemulighetene til forbruker er også ulikt. Kombinert har dette avgjørende betydning på hvilket lån som er best og billigst for akkurat deg.

Sammenlign forbrukslån

Lån eller refinansier til akkurat ditt behov – best og billigst lån

Det finnes ikke universelle sannheter om hvilket lån som passer best til alle, da hver enkelt forbruker har ulike behov og preferanser. Dermed varierer det hvilket lån som er best og billigst til individuelle behov. Det varierer også etter lånebehovet ditt, din personlige økonomi og alder. Derfor tilbyr vi både innhold for majoriteten av forbrukere, en såkalt gjennomsnittlig forbruker representert i rangeringstabell, artikler med tester og annet innhold. I tillegg tilbyr vi kategorirangering og kategoritester, som for eksempel store lån, små lån, lån til oppussing, lån på dagen, billige forbrukslån, refinansiering av små lån og kredittkortgjeld med mer. Supplert av tester, sammenligninger og rangeringer helt ned til enkeltfordeler i låneproduktene. Hos oss finner du også informasjon om hvert enkelt lån slik at du kan se hva det tilbyr.

Vi tilbyr deg også stegvis informasjons- og sammenligningsgrunnlag, og du styrer selv hvor dypt i innholdet du klikker deg. Typisk eksempel på dette er: generell informasjon om lån uten krav til sikkerhet –> hovedtabell (generell) for sammenligning av lån med rangering –> kategoritabell med rangering (f. eks. store lån) –> detaljside for ett konkret lån –> artikkel med en detaljert sammenlignende test –> «Søk nå» –> utlåners nettside.
Tilbud av informasjons- og testgrunnlag går også enda dypere om du ønsker det.

Refinansier lån

Seriøsitet og norsk regulering

TESTERNE skal alltid følge gjeldende regler for videreformidling og markedsføring av kredittprodukter. Vi ønsker å ivareta interessene til deg som forbruker, og bidra positivt til din personlige økonomi. Tjenesten skal være seriøs, kvalitetsbevisst, transparent og informativ.

Kredittmarkedet i Norge er blant de mest gjennomregulerte bransjene, og vi skal være et forbilde i hvordan vi henvender oss til deg, og i innholdet på nettsidene våre. I tillegg til å følge enhver tid gjeldende lover og regler skal vi ha fokus på etikk og moral i vårt arbeid. Som betyr at vi ikke anbefaler deg å låne penger uten at det er en rasjonell årsak bak bruken. Og ikke uten å samtidig å appellere til sunn fornuft og informere om mulige konsekvenser av mangelfull tilbakebetaling og for høy usikret gjeld. Vi ønsker samtidig å tilby deg informasjon om valgfrihet og de muligheter som lån innehar, at det varierer etter din søkersituasjon og lånets tilbud hvilket lån som er best, kostnaden det medfører og at kostnaden varierer. Samt rask og enkel tilgang til kreditt i nødvendige eller spesielle situasjoner. Og når det gjelder refinansiering er det viktig å få frem at hvis du samler lån og kredittkortgjeld til et lån (refinansierer) kan du få betydelig bedre rente, spare mange penger og få en mer oversiktlig økonomi.
Seriøsitet og norsk regulering

Hva sammenlignes? Representativt utvalg

Vi sammenligner et utvalg av lån og refinansiering, og ikke alle som finnes i markedet. Vi anser at en oversikt over alle lån ville blitt uoversiktlig og forvirrende for forbrukerne, og vanskeliggjort å finne frem til ett produkt som passer ditt behov. Derfor forsøker vi å ta med et representativt utvalg av produkter som kan passe det som kan anses som normale behov blant forbrukerne. I våre hovedsammenligninger er premisset at produktet skal testes for såkalte gjennomsnittlige behov blant forbrukerne. Under kategoritester sammenlignes produktene ut ifra den aktuelle kategorien, som for eksempel store forbrukslån, lån med lavest rente og lån på dagen. Dette for å møte forbrukeres ulike behov. Utvalget har som mål å inneha stor nok variasjon og bredde. Slik at sammenlignings- og testgrunnlaget er godt nok. I forskjellige kategorier blir det dermed ofte ulike testvinnere, da det er ulikt hvilket produkt som er best ut ifra søkers behov og utlåners tilbud.

 

Lån eller refinansier til akkurat ditt behov

Karaktersetting, rangering og Best i test-kåring

Testerne våre gir låneproduktene ulike karakterer og rangeringer, og et fåtall blir kåret til testvinnere. Her forklarer vi mer om hvordan dette foregår.

Kriterier for sammenligning av forbrukslån

Vi benytter karaktersetting 1-6 i form av terningkast. I tillegg benytter vi rangeringer i tabeller, henholdsvis hovedtabeller og kategoritabeller som eksempelvis store lån, oppussingslån og lån med lavest rente. Og «Best i test»-kåringer innenfor både kategorier og generelle tester for den gjennomsnittlig forbruker. Vi ønsker å fremstille tester og sammenligninger på en forbrukervennlig måte.

Hva bedømmes i karaktersetting og rangering

For å komme frem til karakter med rangering vurderes viktige faktorer i lånene.

 • Fordeler, ikke uttømmende liste med tilfeldig rekkefølge (pluss):
 1. Konkurransedyktig rente: nominell og effektiv fra-til-rente (minimums- og maksimumsrente) og låneeksempel (ved komparativ lav rente er dette et større pluss)
 2. Enkel søknadsprosess: kundevennlig søknadsskjema, dokumentasjonskrav og signering
 3. Individuell rente basert på søker, lånebeløp og nedbetalingstid? Dette anses som mer rettferdig og gir bedre vilkår enn lik rente til alle søkere og lånebeløp
 4. Mulig med medsøker/medlånetaker?
 5. Hvem kan bli kunde? Blant annet aldersgrense og inntektskrav
 6. Få og lave gebyrer, også sett i sammenheng med lånestørrelse og mulig nedbetalingstid
 7. Fleksibel/kundevennlig tilbakebetaling som f. eks. lengde på valgfri nedbetalingstid og betalingsfri måned
 8. Rask overføring av pengene etter signering av lånedokumenter
 9. Umiddelbar behandling av lånesøknaden
 10. Lånebeløp, fra-til
 • Ulemper, ikke uttømmende liste med tilfeldig rekkefølge (trekk):
 1. Låneproduktet innehar ikke en eller flere av fordelene ovenfor, eller at disse er mangelfulle
 2. Dårlige vilkår for kunde: totalbildet, lånets reelle bruksområde og komparativt med andre lån uten sikkerhet
 • Vilkår, ikke uttømmende liste med tilfeldig rekkefølge (pluss eller trekk):
 1. Lovpålagt renteeksempel/priseksempel – konkurransedyktig?
 2. Nominell og effektiv rente – konkurransedyktig?
 3. Gebyrer/avgifter og påslag – konkurransedyktig?
 4. Nedbetalingsmuligheter – konkurransedyktig?
 • Søknadsprosess, tilfeldig rekkefølge (pluss eller trekk):
 1. Brukervennlig søknadsskjema og nettside på alle enheter
 2. Behandlingstid søknad
 3. Søknads- og dokumentkrav for godkjenning av søknad
 4. Oppfølging av søker
 5. Generell kundeservice
 6. Brukervennlig signering av søknad? – Må tilby BankID 2.0 (uten Java), og det trekkes for manglende BankID Mobil og fravær av mulighet for ikke elektronisk signering (identifikasjon på Posten)
 • Unike egenskaper og fordeler i lånet som har verdi for kundene (pluss)
 • Bruker- og kundevennlighet, tilfeldig rekkefølge (pluss eller trekk):
 1. Søknadsskjema
 2. Nettsider
 3. Nettbank
 4. Enkel oversikt over bruk og tilbakebetaling
 5. Min Side og andre brukerfunksjoner som apper
 6. Minimumskrav til søker/demografien lån tilbys – bortkastet tid for mange forbrukere å søke om å låne penger?
 7. Generelt hvor høy terskel det er for deg som søker å kunne bli lånekunde

Karaktersetting gjøres i en komparativ kontekst med andre lån som er testet og sammenlignet i kategorien, og oppdateres minimum én gang per uke.

 

Billigste forbrukslån

Mer om rangering av forbrukslån og refinansiering

Rangering gjøres på grunnlag av karaktersettingen omtalt i forrige avsnitt. Hvis to lån har lik karakter sammenlignes de aktuelle lånene, hvor den som kommer best ut innenfor aktuell testkategori rangeres over det andre.

Mer om Best i test-kåring

Best i test er kåringer som er svært veloverveide. Best i test er det beste lånet generelt eller i den aktuelle testen, ut i fra gitt kontekst komparativt med andre kort som er testet. Det er et kvalitetsstempel å vinne denne kåringen. Det er mulig å kåre lån til Best i test, både i hovedtabeller for den såkalte gjennomsnittlige forbruker (generelle tester), samt innenfor kategorier med tilstrekkelig bredde i verdien innenfor aktuell kategori.

 

Testvinner lån

Vi håper du fikk en forståelig forklaring på hvordan vi tester og sammenligner forbrukslån og refinansiering i Norge. Godt lånevalg!