Husk fradrag for gjeldsrenter!

Nettsiden inneholder markedsføring/formidling (Søk nå-knapper leder til banken)

Skrevet av Forbrukslaantesten
Dato: 27. april 2016

Kalkulator, penn og regnskap

I disse dager er det sjekk og kontroll av selvangivelsen før fristen for levering 30.april. Det er viktig å passe på at man får de trekkene man har krav på. Du har krav på skattefradrag for alle renter og etableringsgebyr som du har betalt i løpet av inntektsåret. Har du husket å sjekke at du har fått de rentefradragene du har krav på?

Lånerenter gir deg mindre skatt

Når du har et lån i en bank, og dette gjelder uansett hvilken type lån du har, vil du få fradrag på skatten for de rentene du betaler. Det betyr at du får igjen 27 % av renteutgiftene og etableringsgebyr. Dette gjelder også for betalte forsinkelsesrenter av gjeldsrenter, samt renter og omkostninger ved kredittkjøp.

Besparelser for deg

Dette kan bety flere tusen kroner i mindre skatt hvert år og i realiteten bety at lånet blir flere tusen kroner billigere. I praksis innebærer det at om du betalte 10.000 kroner i renter i løpet av 2015 skal du ha et fradrag på skatten på 2700 kroner. Dette er et fradrag man får uavhengig av inntekten man har.

Banken melder ifra!

Testerne får opplyst av de ulike bankene at de melder ifra utgiftene du har hatt til Skatteetaten, men vi anbefaler deg allikevel å sjekke selvangivelsen din om alt er oppført. Om ikke alt er med, så tar det kort tid for deg å legge det inn digitalt.

Fordeling av fradrag

Rentefradraget kan fritt fordeles mellom ektefeller, eller føres på den med høyest inntekt.

Husk at du har selv ansvaret for å sjekke at samtlige opplysninger i selvangivelsen stemmer!

Skatteetatens regler

Les mer om hvilke rettigheter du har på skatteetatens sider. På den måten er du sikker på at du får med deg de fradragene du har krav på.

 

Dame bruker kalkulator

Postet i Forbrukslån