Gjeldsproblemer?

Nettsiden inneholder markedsføring/formidling (Søk nå-knapper leder til banken)

Har du eller en du kjenner gjeldsproblemer?

Økonomisk rådgivning må til dersom du har alvorlige gjeldsproblemerDa er det lureste du kan gjøre å skaffe profesjonell hjelp, hvis du føler at du eller de ikke klarer å håndtere situasjonen. Hjelp og rådgivning finnes hos private tilbydere, men også fra kommunal og statlig side. De sistenevte er gratis. Det er for eksempel mulig å kontakte NAV for økonomisk rådgivning, se www.NAV.no eller ring økonomirådstelefonen i NAV på tlf. 80045353.