Bank2

Bank2

Bank2 har spesialisert seg på refinansiering av misligholdt gjeld med sikkerhet i bolig. Har du betalingsanmerkninger vil du kunne få refinansieringshjelp hos Bank2, men du må altså eie bolig samt ha verdi i boligen som ikke er pantsatt. Ved å refinansiere med sikkerhet i bolig vil du kunne få en ny økonomisk start. De kan hjelpe deg med å samle dine misligholdte lån til ett lån med bedre betingelser. Hvis gjelden du har ikke er misligholdt kan du enten refinansierer i en annen ordinær boliglånsbank med sikkerhet i boligen din, hvis du ikke skal refinansiere gjeld og kreditter med sikkerhet i pant så har vi laget en sammenligning over refinansiering uten krav til sikkerhet.

 

Eks: eff.rente 5,34%, 2 mill, o/25 år. Totalt: 3 581 354 kr (med sikkerhet i egen bolig)

Refinansiering av misligholdt gjeld
Trenger du en ny sjanse til å få orden på din økonomi? Bank 2 refinansierer hele eller deler av din misligholdt gjeld som andre banker ikke vil finansiere. Husk at dette kan bety en ny sjanse til å få orden på økonomien igjen, så ikke ta opp mer gjeld som du på nytt misligholder.

Bank2Mennesker

Alle kunder behandles individuelt
Bank2 sier de ønsker å hjelpe alle som tar kontakt med dem, og videre at de behandler alle kunder individuelt fordi alle kunder har ulik økonomi og ulike forutsetninger for å betjene gjeld.

Gjeld og refinansiering
Har du eller en du kjenner gjeldsproblemer?
Selv om også store gjelds- og betalingsproblemer kan løses gjennom en refinansiering, er det ikke alltid et aktuelt alternativ, eller en løsning som er mulig å gjennomføre. Da er det lureste du kan gjøre å skaffe profesjonell hjelp, hvis du føler at du eller de ikke klarer å håndtere situasjonen. Hjelp og rådgivning finnes hos private tilbydere, men også fra kommunal og statlig side. De sistnevte er gratis. Det er for eksempel mulig å kontakte NAV for økonomisk rådgivning, se www.NAV.no eller ring økonomirådgivningstelefonen i NAV på tlf. 80045353.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
Kommunen kan hjelpe deg og gi deg gratis økonomiske råd og veiledning. For å komme i kontakt med en økonomisk rådgiver tar du selv kontakt med NAV, kommunens servicekontor eller gjennom informasjon du finner på kommunens hjemmesider.

Gjeldsordning
Gjeldsordningsloven skal gi personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over sin økonomi. Et grunnvilkår for å få gjeldsordning er at gjeldsproblemene er varige. For å kunne søke offentlig gjeldsordning må du imidlertid selv ha gjort en innsats for å komme frem til en ordning med dine kreditorer, enten på egenhånd eller med hjelp fra det kommunale støtteapparatet.