Sammenlign forbrukslån

Vi har sammenlignet forbrukslån og refinansiering som er på markedet. Da er det enkelt for deg å velge riktig lån. Lån penger til hva du vil – når du vil, uten krav til sikkerhet! Forbrukslån kan gi deg fordeler som blant annet å samle smålån, konkurransedyktig rente, lån på dagen, lån uten sikkerhet, og penger til hva du vil. Det betyr billigst forbrukslån på dagen.

Slik fungerer det - 4 enkle steg:

Forbrukslåntesten er en nøytral nettjeneste som er gratis å bruke – du søker uforpliktende

Sist oppdatert: 01.03.2015
LånBeløpResponstidAldersgrenseVurderingSøk
Bank Norwegian5.000 - 500.000 krSvar umiddelbart18 år
Eks: eff.rente 17,80%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 950,- Totalt 95.872,-
Kan utbetales samme dag.
re:member lev10.000 - 350.000 krRaskt svar18 år
Eks: eff.rente 16,93%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 750,- Totalt 94.303,-
Opp Finans10.000 - 500.000 krSvar umiddelbart21 år
Eks: eff.rente 16,70%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 825,- Totalt 94.687,-
Santander Flexilån30.000 - 350.000 krRaskt svar25 år
Eks: eff.rente 16,33%, 65 000,- o/5 år, etabl.gebyr 0,- (950,-) Totalt 93.244,-
Santander privatlån10.000 - 350.000 krRaskt svar25 år
Eks: eff.rente 16,70%, 65.000 o/5 år, etabl.gebyr. 0,- Totalt 93.972,-
Finaref privatlån3.000 - 40.000 krRaskt svar41 år
Eks: eff.rente 32,46%, 20.000 o/3 år, etabl.gebyr 0,- Totalt 29.988,-
yA forbrukslån25.000 - 400.000 krRaskt svar23 år
Eks: eff.rente 17,68%, 65.000, o/5år, etabl.gebyr 900,- Totalt 95413,-
Nordax forbrukslån10.000 - 400.000 krTregt svar23 år
Eks: eff.rente 19,30%, 65.000,- o/5 år, etabl.gebyr 1.475,- Totalt 98.580,-
Thorn forbrukslån5.000 - 50.000 krRaskt svar20 år
Eks: eff.rente 15,13%, 25.000,- o/5 år, etabl.gebyr 695,- Totalt 35.008,-
Leasy forbrukslån5.000 - 50.000 krRaskt svar20 år
Eks: eff.rente 15,13%, 25.000,- o/5 år, etabl.gebyr 695,- Totalt: 35.008,-
KlikkLån5.000 - 40.000 krRaskt svar20 år
Eks: eff.rente 16,37%, 20.000,- o/5 år, etabl.gebyr 695,- Totalt 28.667,-
Leasy Minilån5.000 - 10.000 krRaskt svar20 år
Eks: eff.rente 34,53%, 5.000,- o/5 år, etabl.gebyr. 695,- Totalt 9.506,-
Folkia forbrukslån1.000 - 20.000 krRaskt svar20 år
Eks: eff. rente 185%, 10000,- o/120 dager, etabl.gebyr 350,- Totalt 12.341,-
Vi tar forbehold om eventuelle feil i denne tabellen. Priser, renter og vilkår kan endre seg. Vi anbefaler at du leser gjennom prislister og vilkår hos de respektive selskapene, ved å klikke "søk nå", før du søker om forbrukslån.

Slik fungerer forbrukslåntesten.no

Hvilke konsekvenser kan jeg få ved manglende betaling? Eksempler:
Da dette varierer noe fra hvilken bank/finansinstitusjon, nevner vi her en ordinær redegjørelse.

  1. Økonomiske konsekvenser (som betyr om det legges til gebyrer og/eller om rentesatsen heves): ved manglende betaling kan det påløpe gebyr, renter og andre økonomiske omkostninger etter de til enhver tid gjeldende satser til de ulike finansinstitusjonene. Hvis du betaler for sent påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov nr. 100 av 17.12.1976 om renter ved forsinket betaling. Men vær oppmerksom på at forsinkelsesrenten likevel ikke skal være lavere enn den renten som til enhver tid løper i låneforholdet. Forbrukslåntesten.no anbefaler deg på det sterkeste å unngå å komme en slik situasjon, da dette fort kan ende i en negativ sirkel for din egen del. Renter gjelder etter de til enhver tid gjeldende satser hos de forskjellige lånene. Dersom du ikke straks betaler utlåners kostnader på grunn av din manglende betaling, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan utlåner belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan utlåner sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
  2. Inndrivingpraksis: tilbydere av lån må ha konsesjon fra Finansdepartementet etter bank- og finansavtalelovgivningen til å drive bank- og finansieringsvirksomhet. Selskapene Forbrukslåntesten formidler står under tilsyn av Finanstilsynet (adresse postboks 1187, Sentrum 0107 Oslo) og må være registrert i Foretaksregisteret. Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kredittavtaler, skal avgjøres etter norsk rett, og iht. reglene om lovbestemte verneting, jf. finansavtaleloven § 3, 2. ledd. Oppstår det tvist mellom utlåner og kunde, kan kunde bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse. Dersom du ikke straks betaler utlåners kostnader, herunder gebyr ved eventuell inndrivelse av gjelden (purregebyr, gebyr ved tvangsfullbyrdelse mv.) kan utlåner belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve dem dekket på annen måte. Dersom oppsigelsen har sin grunn i at du har misligholdt dine betalingsforpliktelser, kommer bestemmelsene i kredittkjøpsloven av 21. juni 1985 nr 82 § 12 om vilkår for å kreve hele gjelden betalt, og lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, til anvendelse. Ved avtalens opphør, forfaller i sin helhet til betaling alt du skylder utlåner, inkl. renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. kredittkjøpsloven § 11. Etter skriftlig varsel om mislighold, kan kortselskapet sende hele kravet til inkasso. Omkostningene belastes i så fall deg iht. inkassoloven av 13. mai 1988 nr. 26
  3. Potensielle følger for brukernes kredittverdighet: din kredittverdighet kan svekkes om du lar innbetalinger gå til inkasso, betalingsanmerkninger og/eller statlig tvangsinndriving. Det skal nevnes at det er flere steg før tvangsinndriving settes i kraft, blant annet betalingspåminnelse og betalingspurringer (purringer medfører gebyr), samt inkasso. Om du betaler til tiden, eller i alle fall til 2. purring, sliper du bekymringer om at kredittverdigheten din svekkes. At kredittverdigheten svekkes kan resultere i dårligere betingelser på kredittprodukter som kredittkort og lån. I ytterste konsekvens med tanke på muligheten til å låne penger, kan denne muligheten fratas deg av staten (oftest midlertidig), eller de ulike låntilbyderne kan avslå alle kredittsøknader fra deg. Opplysninger om din betalingshistorikk slettes eller anonymiseres senest fire år fra registrering, såfremt ikke videre oppbevaring er påkrevd i medhold av lov og forskrift. Opplysninger om vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelser vil bli oppbevart inntil 10 år, med mindre lengre oppbevaringstid er nødvendig som følge av at saken ikke er avsluttet. www.Forbrukslåntesten.no presiserer og råder deg på det sterkeste til å gjøre hva du kan for å unngå miste kredittverdighet, dette med tanke på din framtidige fleksibilitet til å kunne benytte kredittprodukter, da også boliglån
  4. Retningslinjene for fornyelse: fornyelse av et lån uten sikkerhet går ikke automatisk, avtalens nedbetalingstid er gjeldende som utløpsdato (forfallsdato). Om låneforholdet ønskes forlenget/fornyet må dette tas opp med utlåner og eventuell ny avtale etableres. Det kan påløpe gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser om avtalen fornyes (dette varierer hos de ulike finansinstitusjonene)

KredittkortKredittkort

ForsikringForsikring

LånLån